Quả thật sống xa nhà rồi mới thấm thía chữ nhớ. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ xa nhà quá hai ngày. Bây giờ chỉ những dịp nghỉ liền ba, bốn ngày mình mới về được. Cô đơn nhất là lúc nỗi nhớ nhà chợt đến mà lại không thể sẻ chia với ai

changed October 17, 2013 delete history edit